ΔΙΑΦΟΡΑ

23 Προσλήψεις στο Δήμο Δωρίδος

This post was originally published on this site

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων , για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωροναϊού COVID-19.  …

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: