ΔΙΑΦΟΡΑ

23 Προσλήψεις στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Αχελώου

This post was originally published on this site

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Αχελώου ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: