ΔΙΑΦΟΡΑ

23 άτομα στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

This post was originally published on this site

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «PD Ref. No. : GRC/PD/2021/007 με τίτλο: «Programmatic Review of Services available and accessible to Children in the shelters of the Network of the General Secretariat for Demographic and Family Policy and Gender Equality» & PD Ref. No.: GRC/PD/2021/009 με τίτλο : «Child…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: