ΔΙΑΦΟΡΑ

22 Προσλήψεις στο Δήμο Καισαριανής

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Καισαριανής ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη, Φεβρουάριος 24, 2021 Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: