ΔΙΑΦΟΡΑ

22 Προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη

This post was originally published on this site

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 8 μήνες, ωριαίας απασχόλησης. 22 άτομα στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη

22 Προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: