ΔΙΑΦΟΡΑ

22 Προσλήψεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία

This post was originally published on this site

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς & Αιγαίου ανακοινώνει τη πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.   22 άτομα στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιώς & Αιγαίου) δευτερεύων σύνδεσμος προκήρυξης Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/06/2021-27/06/2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: