ΔΙΑΦΟΡΑ

21 Προσλήψεις στο Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

This post was originally published on this site

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 21 άτομα για χρονικό διάστημα 6 μηνών. 21 άτομα στο Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: