ΔΙΑΦΟΡΑ

21 Προσλήψεις στο Δήμο Σιθωνίας

This post was originally published on this site

Πρόσληψη είκοσι ένα (21) υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών, βάσει του Άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020 [ΦΕΚ 214Α/06.11.2020] και της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου, που θα πλαισιώσουν και θα στηρίξουν τις υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Σιθωνίας και τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται από την πανδημία…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: