ΔΙΑΦΟΡΑ

21 Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

This post was originally published on this site

Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: ΣΟΧ1/2021 ΣΟΧ2/2021 ΣΟΧ3/2021 ΣΟΧ4/2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: