ΔΙΑΦΟΡΑ

20 Προσλήψεις στο Δήμο Μυκόνου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Μυκόνου ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίληψη Προκήρυξης

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: