ΔΙΑΦΟΡΑ

19 Προσλήψεις στο Δήμο Μονεμβασίας

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Προκήρυξη Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 1, 2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: