ΔΙΑΦΟΡΑ

19 Προσλήψεις στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων

This post was originally published on this site

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 07/04/2021 έως και 13/04/2021. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: