ΔΙΑΦΟΡΑ

19 Προσλήψεις στη ΔΕΗ

This post was originally published on this site

Ο Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021   Αίτηση Παράρτημα Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 05/04/2021 έως και Τετάρτη 14/04/2021.

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: