ΔΙΑΦΟΡΑ

19 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

This post was originally published on this site

img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξαιτίας της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων
λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Ειδικότητες:

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB) κτλ

Προκήρυξη

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: