ΔΙΑΦΟΡΑ

19 Διοικητικοί Γραμματείς στον ΕΛ.Γ.Α.

This post was originally published on this site

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Κάλυψη Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 19 θέσεις ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ   Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: