ΔΙΑΦΟΡΑ

18 Προσλήψεις στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

This post was originally published on this site

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαοχτώ (18) ατόμων, σύμφωνα με την με αριθμ.27/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.   Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε στα γραφεία του Δήμου Οροπεδίου…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: