ΔΙΑΦΟΡΑ

18 Προσλήψεις στην καθαριότητα του Δήμου Πύργου (8μηνες συμβάσεις)

This post was originally published on this site

Πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: