ΔΙΑΦΟΡΑ

18 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

This post was originally published on this site

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα μέχρι την 19η-11-2021, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. 1 ΠΕ Αρχαιολόγων 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 15 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 19-04-2021 έως…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: