ΔΙΑΦΟΡΑ

17 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Ν. Χανίων

This post was originally published on this site

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Βόρειο Άξονα Ν. Χανίων για την αρδευτική περίοδο 2021, ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων, ως ακολούθως: 1 Επόπτης Υδρονομέων 16 Υδρονομείς Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 12, 2021 17 άτομα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης Βορείο Άξονα Ν. Χανίων

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: