ΔΙΑΦΟΡΑ

17 άτομα με ΣΟΧ στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

This post was originally published on this site

img

Πρόσληψη προσωπικού δεκαεπτά (17) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και μέχρι
05/07/2021, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Θήρας (λόγω του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19)

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕ Διοικητικού

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: