ΔΙΑΦΟΡΑ

160 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

This post was originally published on this site

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη εκατό εξήντα (160) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες. 98 άτομα 62 άτομα Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 23/4/2021 έως 29/4/2021.

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: