ΔΙΑΦΟΡΑ

16 προσλήψεις στο Δήμο Κομοτηνής

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: