ΔΙΑΦΟΡΑ

16 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου

This post was originally published on this site

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: