ΔΙΑΦΟΡΑ

16 προσλήψεις αορίστου χρόνου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

This post was originally published on this site

img

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά δεκαέξι (16) θέσεων, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

Προκήρυξη

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: