ΔΙΑΦΟΡΑ

15 Προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.   Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και συνημμένα με αυτήν να υποβάλουν…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: