ΔΙΑΦΟΡΑ

15 Προσλήψεις στο Δήμο Νέας Ιωνίας

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας για την υλοποίηση του Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης για παιδιά που θα φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο τον Σεπτέμβριο 2021, ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 15 άτομα στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: