ΔΙΑΦΟΡΑ

15 προσλήψεις ΠΕ Διοικητικών στον ΕΟΔΥ

This post was originally published on this site

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 15 ΠΕ Διοικητικών με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν καταρχήν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ. Ωστόσο ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ο ΕΟΔΥ δύναται κατά την ελεύθερη αυτού κρίση και αξιολογώντας τις επιμέρους συνθήκες να τους αποστείλει οπουδήποτε κρίνεται αναγκαίο εντός…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: