ΔΙΑΦΟΡΑ

146 θέσεις εργασίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

This post was originally published on this site

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, εκατόν σαράντα έξι (146) ατόμων.   Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση   Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η έγκαιρη προσκόμιση των πρωτότυπων ή νομίμως επικυρωμένων δικαιολογητικών στα γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη ή…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: