ΔΙΑΦΟΡΑ

146 Θέσεις εργασίας σε Ελληνικά Κέντρα Έρευνας και Ακαδημαϊκά ιδρύματα

This post was originally published on this site

Tα παρακάτω Ελληνικά Κέντρα Έρευνας και Πανεπιστήμια αναζητούν επιστημονικό προσωπικό με συμβάσεις ΣΜΕ ή ΙΔΟΧ. Πατήστε στον ενεργό σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.   10 άτομα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 14 άτομα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 9 άτομα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος   25 άτομα στο Εθνικό &…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: