ΔΙΑΦΟΡΑ

14 Πρόσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών ΄΄ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”

This post was originally published on this site

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών ΄΄ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ”΄ ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης ή παράτασης. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/

%d bloggers like this: