ΔΙΑΦΟΡΑ

14 προσλήψεις στο Δήμο Σιντικής

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: