ΔΙΑΦΟΡΑ

14 Προσλήψεις στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

This post was originally published on this site

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, σύμφωνα με την με αριθμ.95/2021 απόφαση (σε ορθή επανάληψη) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: