ΔΙΑΦΟΡΑ

14 Προσλήψεις στο Δήμο Μήλου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: