ΔΙΑΦΟΡΑ

14 Προσλήψεις στο Δήμο Θήβας

This post was originally published on this site

img

Ο Δήμος Θήβας ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/02/2021-22/02/2021

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: