ΔΙΑΦΟΡΑ

14 νέες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

This post was originally published on this site

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: