ΔΙΑΦΟΡΑ

14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ωραιοκάστρου

This post was originally published on this site

img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.
Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας, από την υπογραφή της σύμβασης έως την 05/07/2021, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Ωραιοκάστρου, που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Νομού Θεσσαλονίκης, λόγω άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της
παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Κομνηνών 76) έως και την
11/02/2021 και ώρα 23:59.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: