ΔΙΑΦΟΡΑ

13 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

This post was originally published on this site

img

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένκυ χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/02/2021-25/02/2021

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: