ΔΙΑΦΟΡΑ

12 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Δηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου» Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου», που εδρεύει στο Αργοστόλι Ν.Κεφαλληνίας.   Υποβολή…

12 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Δηµοτικό Γηροκοµείο Αργοστολίου

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: