ΔΙΑΦΟΡΑ

12 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ΣΟΧ 1/2020 ΣOΧ 2/2020

12 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: