ΔΙΑΦΟΡΑ

11 προσλήψεις στο Δήμο Ηλιούπολης

This post was originally published on this site

img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έντεκα (11) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη, Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:
α)«Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης» και β)«Λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/

%d bloggers like this: