ΔΙΑΦΟΡΑ

11 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κω

This post was originally published on this site

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κω ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία:  Τετάρτη, Φεβρουάριος 24, 2021 Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: