ΔΙΑΦΟΡΑ

11 Προσλήψεις στην ΔΕΥΑΚ

This post was originally published on this site

Πρόσληψης Προσωπικού οκτάμηνης απασχόλησης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου, ύστερα από: 1) την υπ’ αριθ. 2/10/08-02-2021 απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη σύμφωνα με τον Ν….

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: