ΔΙΑΦΟΡΑ

10 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

This post was originally published on this site

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης/Περιοχή Πολυγύρου, ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Προκήρυξη Καταληκτική ημερομηνία:  Παρασκευή, Ιούλιος 2, 2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: