ΔΙΑΦΟΡΑ

10 Προσλήψεις στο Δήμο Ιωαννιτών

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Επόπτης Δημόσιας Υγείας 9 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/10/2020-04/11/2020 Προκήρυξη

10 Προσλήψεις στο Δήμο Ιωαννιτών

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: