ΔΙΑΦΟΡΑ

10 προσλήψεις στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: