ΔΙΑΦΟΡΑ

10 Προσλήψεις στο Δήμο Δελφών

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Δελφών, ενός (1) Καλλιτεχνικού Διευθυντή και εννέα (9) καθηγητών μουσικής, με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022. 10 άτομα στο Δήμο Δελφών Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/08/2021-27/08/2021

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: