ΔΙΑΦΟΡΑ

10 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας

This post was originally published on this site

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα που ορίζει η προκήρυξη. 1 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών – Νυδρί-Μεγανήσι 2 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών – Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στην πόλη της…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: