ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 2Κ/2021: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΕ

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2021 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ) Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/11-3-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, είκοσι εννέα (29) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 62/2004…

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: