ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τροποποίηση προϋπολογισμού Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας

This post was originally published on this site

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος υπέγραψε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑΠΑΣΑ). Με αυτήν αξιοποιούνται κεφάλαια 1.500.000 ευρώ για την εξυπηρέτηση σημαντικών, ανθρώπινων και εκτάκτων αναγκών των μετόχων του Ταμείου για το έτος 2021.

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: