ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το 73% των εργαζομένων που εργάζεται υπερωριακά δεν θέλει άδεια ή ρεπό, θέλει να πληρώνεται

This post was originally published on this site

Η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας δίνουν στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας κοινής γνώμης, η οποία απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για την καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης εργασίας τους, τον χρόνο εργασίας και την πληρωμή της υπερεργασίας….

Source

https://ergasiakanea.eu/

%d bloggers like this: